Wisdom of Life

CONDUCERE

DIRECTOR EXECUTIV: BRĂILĂ GHEORGHE DORIN

Tel:  0255 / 224780

Fax: 0255 / 217397

E-mail:

AGENDA DE LUCRU:
ATRIBUŢII:
– asigură organizarea, conducerea, gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului casei teritoriale de pensii;
– realizează planul de management şi urmăreşte execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la contractul de management;
– elaborează şi aplică politici şi strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei;
– selectează, angajează/numeşte, promovează, sancţionează şi concediază/eliberează din funcţie personalul instituţiei, cu respectarea dispoziţiilor legale;
– stabileşte şi urmăreşte realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat, conform R.O.F., precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate;
– acţionează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru o bună gestiune, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;
– respectă atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite;
– angajează şi utilizează fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza unei gestiuni financiare;
– reprezintă instituţia în raporturile cu terţii;
– elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite;
– încheie acte juridice în numele şi pe seama casei judeţene de pensii, conform competenţelor sale;
– prezintă lunar instituţiei publice Casei Naţionale de Pensii Publice situaţia economico-financiară a instituţiei, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor, a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creşterea performanţei;
– stabileşte şi ia măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către angajaţi a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei;
– emite dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul instituţiei, sub rezerva legalităţii lor;
– aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare şi funcţionare şi procedurile administrative unitare;
– exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul angajat/numit în funcţie;
– exercită alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare şi cele prevăzute în contractul de management.

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT – Direcția Economică, Evidență Contribuabil: MALIȚA MANUELA

Tel:  0255 / 224780

Fax: 0255 / 217397

E-mail: 

AGENDA DE LUCRU:
ATRIBUŢII:
– să asigure organizarea, conducerea, gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului aferent direcţiei pe care o coordonează;
– să realizeze planul de management şi să urmărească execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la contractul de management;
– să elaboreze şi să aplice politici şi strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei;
– să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat din subordine, conform R.O.F., precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate;
– să acţioneze pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru o bună gestiune, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;
– să respecte atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite;
– să angajeze şi să utilizeze fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza unei gestiuni financiare;
– să elaboreze planul de acţiune pentru situaţii speciale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite;
– să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului/confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea direcţiei pe care o coordonează;
– prezintă lunar instituţiei publice Casei Naţionale de Pensii Publice situaţia economico-financiară a instituţiei, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor, a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creşterea performanţei;
– stabileşte şi ia măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către angajaţi a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei;
– emite dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul direcţiei pe care o coordonează, sub rezerva legalităţii lor;
– aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare şi funcţionare şi procedurile administrative unitare;
– exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul angajat/numit în funcţie din subordine;
– exercită alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare şi cele prevăzute în contractul de management.

 

 DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT – Direcția Stabiliri și Plăți Prestații: TUDOR MARIA

Tel:  0255 / 224780

Fax: 0255 / 217397

E-mail: 

AGENDA DE LUCRU:
ATRIBUŢII:
– să asigure organizarea, conducerea, gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului aferent direcţiei pe care o coordonează;
– să realizeze planul de management şi să urmărească execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la contractul de management;
– să elaboreze şi să aplice politici şi strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei;
– să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat din subordine, conform R.O.F., precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate;
– să elaboreze planul de acţiune pentru situaţii speciale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite;
– să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului/confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea direcţiei pe care o coordonează;
– prezintă lunar instituţiei publice Casei Naţionale de Pensii Publice situaţia economico-financiară a instituţiei, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor, a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creşterea performanţei;
– stabileşte şi ia măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către angajaţi a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei;
– emite dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul direcţiei pe care o coordonează, sub rezerva legalităţii lor;
– aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare şi funcţionare şi procedurile administrative unitare;
– exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul angajat/numit în funcţie din subordine;
– exercită alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare şi cele prevăzute în contractul de management.

aprilie 2019
L Ma Mi J V S D
« iul.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27, judeţul Caraş-Severin
Tel - 0255 214 968
Fax - 0255 217 397 / 0255 224 780
Email - office@cjpcaras.ro