Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Informații generale privind asigurarea pentru AMBP

Începând cu data de 01.01.2005, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, funcţionează sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
 
Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat și cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecția socială a salariaților împotriva diminuării sau pierderii capacității de muncă și decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale.
 
Conform prevederilor Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asiguraţii au dreptul la următoarele prestaţii şi servicii:

Prestaţiile şi serviciile la care au dreptul asiguraţii
Prestaţii şi servicii pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă
Prestaţii şi servicii pentru reabilitare şi reconversie profesională
Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă
Indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă
Compensaţie pentru atingerea integrităţii
Despăgubiri în caz de deces
Rambursări de cheltuieli

 
Toate aceste prestații se acordă doar în cazul în care a fost confirmat accidentul de muncă sau boală profesională.

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro