Wisdom of Life

Pensia de urmaș

Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor, daca sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.
          Copii au dreptul la pensie de urmas:
a)  pana la varsta de 16 ani;
b) daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
c)  pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b).
Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la impinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatorie a fost de cel putin 15 ani.
Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indifferent de varsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin un an.
Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indifferent de varsta si de durata casatoriei, daca decesul sutului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale si daca nu realizeaza venituri lunare dint-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie ori daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 33 alin. (5) din Legea. nr. 263/2010.
Sotul supravietuitor beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 33 alin. (5) din Legea. nr. 263/2010.
Sotul supravietuitor care are in ingrijire, la data decesului sustinatorului, unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani, beneficiaza de pensie de urmas pana la data implinirii de catre ultimul copil a varstei de 7 ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 33 alin. (5) din Legea. nr. 263/2010.
Cuantumul pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinator, aferent pensiei, in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel:
a)     50% pentru un singur urmas;
b)    75% pentru 2 urmasi;
c)     100% pentru 3 sau mai multi urmasi.
Cuantumul pensiei de urmas, in cazul orfanilor de ambii parinti, se stabileste prin insumarea drepturilor de pensie de urmas, calculate dupa fiecare parinte.
Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa dintre acestea, plata drepturilor pentru care a optat efectuandu-se cu luna urmatoare solicitarii lor.

ACTE NECESARE:
   – cerere pentru înscrierea la pensie de urmas (anexa nr. 8);
   – carnetul de muncă (original şi copie);
   – carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);

    – carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
– alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
– actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
– livretul militar (original şi copie);
– diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
– dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
– adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
– adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
– procura specială, pentru mandatar,daca este cazul (original şi copie);
– acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
– dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
– adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
– alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;
– actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz (original şi copie);
– decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);
– decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
– adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani (original);
– actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
– copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă;
– copie BP2 şi copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională.

februarie 2019
L Ma Mi J V S D
« iul.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27, judeţul Caraş-Severin
Tel - 0255 214 968
Fax - 0255 217 397 / 0255 224 780
Email - office@cjpcaras.ro