Wisdom of Life

Pensia de invaliditate

 Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:
–   accidentelor de munca si bolilor profesionale;
–   neoplaziilor, schizofreniei si SIDA;
–   bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.
Beneficiaza de pensie  de invaliditate:
–   elevii, ucenicii, si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale;
–   persoanele care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza.

Gradele de invaliditate:
 –         gradul I, caracterizat prin pierderea totala a capacitatii de munca si a capacitatii de autoingrijire;
–         gradul II, caracterizat prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu pastrarea capacitatii de autoingrijire;
–         gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, persoana putand sa presteze o activitate profesionala, corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal de munca.

Stagiul de cotizare necesar
 Persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unor boliobisnuite sau a unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate daca au realizat stagiul de cotizare necesar in raport cu varsta, conform tabelului:

Vârsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacității de muncă

Stagiul de cotizare necesar
(ani)

Până la 20 ani

1

De la 20-23 ani

2

23 – 25 ani

3

25-29 ani

6

29-33 ani

9

33-37 ani

11

37-41 ani

14

41-45 ani

17

45-49 ani

20

49-53 ani

23

53-57 ani

25

57-60 ani

26

Peste 60 de ani

27

Incadrarea sau neincadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medical expert al asigurarilor sociale.
Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix.
Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilita in conditiile legii.

Nu sunt supuși revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:
–         prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca;
–         au implinit varstele standard de pensionare prevazute de Legea nr. 263/2010;
–         au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si care au realizat stagiile complete de cotizare, conform Legii nr. 263/2010.
In vederea deschiderii dreptului la pensia de invaliditate, stagiul de cotizare necesar cuprinde si perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfasurata in grupele I si a II-a de munca, respective in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii de munca.
Pensia de invaliditate se transforma din oficiu, in pensie pentru limita de varsta si se acorda cuantumul si punctajul cel mai avantajos incepand cu data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta.

ACTE NECESARE:  

    – cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 7);
– carnetul de muncă (original şi copie);
– carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
– carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
– alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
– actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
– livretul militar (original şi copie);
– diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
– dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
– adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
– adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
– procura specială, pentru mandatar,daca este cazul (original şi copie);
– acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
– dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
– adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
– alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;
– decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);
– adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original);
– copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională;

februarie 2019
L Ma Mi J V S D
« iul.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27, judeţul Caraş-Severin
Tel - 0255 214 968
Fax - 0255 217 397 / 0255 224 780
Email - office@cjpcaras.ro