Wisdom of Life

Pensia limită de vârstă

Pensia pentru limita de varsta se cuvine persoanelor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public.
          Varsta standard este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru pentru femei.
Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati.
Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati.
Atingerea varstei standard de pensionare, stagiului minim si a stagiului complet de cotizare se realizeaza prin cresterea acestora conform esalonarii prevazute in Anexa nr. 5 din Legea nr. 263/2010.
În situaţia cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor voluntari, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, vârstele standard de pensionare şi stagiile minime sau complete de cotizare în specialitate sunt prevăzute în Anexa nr. 6 din Legea nr. 263/2010.

Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare, dupa cum urmeaza:
a)     conform Tabelului nr. 1, persoanele care au realizat stagii de cotizare in conditii deosebite de munca

Stagiul de cotizare realizat în condiții deosebite (ani împliniți)

Reducerea vârstei de pensionare cu:

Ani

Luni

6

1

8

1

6

10

2

12

2

6

14

3

16

3

6

18

4

20

4

6

22

5

24

5

6

26

6

28

6

6

30

7

32

7

6

35

8

b)    conform Tabelului nr. 2, persoanele care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum şi în situaţia celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în alte condiţii de muncă prevăzute la art. 29 alin. (2) şi în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010

Stagiul de cotizare realizat în condiții deosebite (ani împliniți)

Reducerea vârstei de pensionare cu:

Ani

Luni

2

1

3

1

6

4

2

5

2

6

6

3

7

3

6

8

4

9

4

6

10

5

11

5

6

12

6

13

6

6

14

7

15

7

6

16

8

17

8

6

18

9

19

9

6

20

10

21

10

6

22

11

23

11

6

24

12

25

12

6

26 ani și peste

13

            Reducerile varstelor standard de pensionare, precum si cele prevazute de alte acte normative pot fi cumulate fara ca reducerea totala sa fie mai mare ce 13 ani.
Varstele de pensionare reduse nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei si de 52 de ani pentru barbati.

Reducerea varstelor standard de pensionare pentru asiguratii care au realizat, in conditii de handicap preexistent, stagiul de cotizare prevazut de lege.
1.     cu 15 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin o treime din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap grav;
2.     cu 10 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat;
3.     cu 10 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap mediu.
    Asiguratii nevazatori beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare prevazut de lege.
Reducerea varstelor standard de pensionare datorita legilor speciale:
·    asiguratii, carora li s-au stabilit drepturi privind vechimea in munca in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) si c) si alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat. Reducerea varstei standard de pensionare este de 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare in strainatate dupa data de 23 august 1944 si/sau de prizonierat.
Cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat in perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie.
Cererea de pensionare, insotita de actele necesare, se depune la Casa teritorială de Pensii  unde titularul isi are domiciliul incepand cu data indeplinirii conditiilor de pensionare.

ACTE NECESARE:
– cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6);
– carnetul de muncă (original şi copie);
– carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
– carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
– alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
– actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
– livretul militar (original şi copie);
– diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
– dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
– adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
– adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
– procura specială, pentru mandatar,daca este cazul (original şi copie);
– acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
– dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
– adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
– alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;

februarie 2019
L Ma Mi J V S D
« iul.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27, judeţul Caraş-Severin
Tel - 0255 214 968
Fax - 0255 217 397 / 0255 224 780
Email - office@cjpcaras.ro