Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Contractul de asigurare socială

Contractul de asigurare socială
Venitul asigurat
Avocaţii, personalul clerical
Încheierea contractului
 

Contractul de asigurare socială pe Legea nr.263/2010

Contractul de asigurare socială, pe Legea nr. 263/2010, reprezintă o asigurare facultativă în sistemul public de pensii, se poate suprapune cu orice formă de asigurare în sistemul public de pensii (contract de muncă, convenţie civilă, statut de şomer, pensionar invaliditate, pensionar anticipat sau anticipat parţial, limită de vârstă, asigurat al altui sistem de pensii), iar stagiul de cotizare şi punctajul acumulat prin contractul de asigurare socială se iau în calcul la stabilirea drepturilor de pensie sau la recalcularea drepturilor de pensie la limită de vârstă.

Venitul asigurat

Plafonul de asigurare se stabileşte pentru fiecare an prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat.
Venitul asigurat nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Începând cu 01 octombrie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 3300 lei, iar cota contribuţiei de asigurări prevăzute la art. III alin. (2) din OUG nr. 163/2020, cu modificările aduse de Legea nr. 168 din iunie 2021, respectiv modificată şi de OUG nr. 70/31.08.2023, pentru anul 2023 este 25%, ceea ce înseamnă că suma minimă lunară de plată este de 825 lei.

În funcţie de valoarea venitului, stabilită în contractul de asigurare socială la punctul 3.1, se plăteşte un procent de 25% din venitul asigurat, reprezentând cuantumul lunar de contribuţie. Contractul de asigurare socială intră în vigoare la data înregistrării acestuia la Casa de Pensii şi îşi produce efecte pentru viitor.

Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să-şi completeze venitul asigurat.

Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) din lege se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul sau mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro