Wisdom of Life

Legea 578/2004

Beneficiari:

Soţul supravieţuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, după caz, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori beneficiază, la cerere, în condiţiile prezentei legi, de un ajutor lunar.

Condiții de acordare:
Ajutorul lunar se acorda soţului supravieţuitor care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este pensionar din sistemul public de pensii şi are cel puţin vârsta standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
b) nu beneficiază de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;
c) nu s-a recăsătorit după decesul soţului;
d) durata căsătoriei cu soţul care a decedat a fost de cel puţin 10 ani;
e) nu se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
f) are domiciliul pe teritoriul României.

Beneficiază de ajutorul lunar şi soţul supravieţuitor care are cel puţin 5 ani de căsătorie, în condiţiile legii.

Ajutorul lunar se acorda în situaţia în care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitării de către beneficiari sunt mai mici de:
a) 364 lei, în situaţia soţului supravieţuitor care beneficiază de pensie stabilită în baza prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, precum şi în situaţia soţului supravieţuitor care beneficiază atât de pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cat şi în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori;
b) 140 lei, în situaţia soţului supravieţuitor care beneficiază numai de pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori.

Ajutorul lunar se stabileşte prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, pe baza următoarelor documente:
a) cererea de acordare a ajutorului lunar;
b) copia buletinului de identitate sau a cărţii de identitate din care să rezulte codul numeric personal;
c) copia certificatului de naştere al soţului supravieţuitor;
d) copia certificatului de căsătorie;
e) copia certificatului de deces al soţului decedat;
f) copia deciziei de pensie/talonului de pensie sau, după caz, dovada depunerii la casa teritorială de pensii, anterior decesului, a cererii de pensionare a soţului decedat;
g) copia deciziei de pensie/talonului de pensie sau, după caz, dovada depunerii la casa teritorială de pensii a cererii de pensionare a soţului supravieţuitor;
h) declaraţia pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor art. 326 din Codul penal, din care să rezulte că soţul supravieţuitor nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, că nu s-a recăsătorit după decesul soţului şi că nu beneficiază de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;
i) alte documente necesare stabilirii ajutorului lunar, după caz.

Cererea pentru acordarea ajutorului lunar se depune la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a soţului supravieţuitor sau, după caz, a mandatarului, tutorelui, curatorului sau a reprezentantului legal şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.

decembrie 2018
L Ma Mi J V S D
« iul.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27, judeţul Caraş-Severin
Tel - 0255 214 968
Fax - 0255 217 397 / 0255 224 780
Email - office@cjpcaras.ro