Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

NOUTĂȚI

Valoarea punctului de pensie in anul 2020

Perioada 01 ianuarie – 31 august 2020 1.265 lei
Începând cu 1 septembrie 2020 1.442 lei

Salariul mediu brut pe economie – anul 2020

Începând cu 09 ianuarie 2020 5.429 lei
Perioada 01 ianuarie – 08 ianuarie 2020 5.163 lei

Cuantum ajutor deces – anul 2020

în cazul decesului asiguratului sau pensionarului

Începând cu 09 ianuarie 2020 5.429 lei
Perioada 01 ianuarie – 08 ianuarie 2020 5.163 lei

în cazul decesului unui membru de familie
al asiguratului sau pensionarului

Începând cu 09 ianuarie 2020 2.715 lei
Perioada 01 ianuarie – 08 ianuarie 2020 2.582 lei

Cuantum indemnizație socială

Perioada 01 ianuarie – 31 august 2020 704 lei
Începând cu 1 septembrie 2020 800 lei

Indemnizaţii conform Lege nr. 189/2000

art.1 alin.(1)
lit. c)
au fost refugiate, expluzate sau strămutate în altă localitate
lit. d) au făcut parte din detaşamentele de muncă forţată
lit. g) au fost evacuate din locuinţa pe care o deţineau
indemnizaţie lunară de 350 lei
pentru fiecare an de strămutare, de muncă forţată sau de evacuare din propria locuinţă
cuantumul indemnizaţiei pe lună 350/12 = 29,17 lei/lună
cuantumul indemnizaţiei pe zi 350/12/30 = 0,97 lei/zi
Soţul supravieţuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevăzute la art.1 alin.(1) lit. a)-e) şi g)
Persoana care s-a aflat în situaţia prevăzută la art.1 alin. (1) lit. f)
indemnizaţie lunară de 350 lei
(în cuantum fix)

Indemnizaţii conform Decret-Lege nr. 118/1990

art.1 alin.(1)
lit. a)
au fost deportate în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate
lit. b) au fost private de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare
indemnizaţie lunară de 700 lei
pentru fiecare an de deportare ori de detenţie
art.1 alin.(1)
lit. c)
au fost refugiate, expluzate sau strămutate în altă localitate
lit. d) au făcut parte din detaşamentele de muncă forţată
lit. g) au fost evacuate din locuinţa pe care o deţineau
indemnizaţie lunară de 300 lei
pentru fiecare an de strămutare, de muncă forţată sau de evacuare din propria locuinţă
Persoanele care s-au aflat în situaţia prevăzută la art.1 alin.(1) lit. e) – au fost supravieţuitoare a trenului morţii indemnizaţie lunară de 700 lei
(în cuantum fix)
Soţul supravieţuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevăzute la art.1 alin.(1) lit. a)-e) şi g)
Persoana care s-a aflat în situaţia prevăzută la art.1 alin. (1) lit. f)
indemnizaţie lunară de 250 lei
(în cuantum fix)

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro