Wisdom of Life

Asigurați

Conform prevederilor Legii nr.263/ 2010 asiguraţii sistemului public de pensii pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România.

Pot fi asiguraţi ai sistemului public de pensii şi cetăţenii români, cetăţenii altor state şi apatrizii care nu au domiciliul sau reşedinţa în România, în condiţiile prevăzute de instrumentele juridice cu caracter internaţional la care România este parte.

Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, conform prezentei legi.

În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

 1. I. a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;
 2.     b) funcţionarii publici;
 3.     c) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 4.     d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil.
 5. II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori  dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la pct. I;

III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri;

 1. IV. persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, şi care se află în una din situaţiile următoare:
 • administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management;
 • membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
 • persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
 • persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
 • alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;

În categoria „persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice”, prevăzută la art. 6 alin. (1) pct. IV lit. c) din lege, se încadrează persoanele care exercită profesiuni libere, şi anume:

 • expert contabil;
 • contabil autorizat;
 • consultant de plasament în valori mobiliare;
 • medic;
 • farmacist;
 • medic veterinar;
 • psiholog cu drept de liberă practică;
 • notar public;
 • auditor financiar;
 • practician în reorganizare şi lichidare;
 • persoane autorizate să realizeze şi să verifice lucrările de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei;
 • expert tehnic;
 • urbanist;
 • restaurator;
 • persoane autorizate să furnizeze servicii publice conexe actului medical;
 • consilier în proprietate industrială;
 • expert criminalist;
 • executor judecătoresc;
 • arhitect;
 • traducător autorizat;
 • consultant fiscal;
 • broker;
 • oricare profesii/meserii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.
 1. V. cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale care beneficiază de ajutoare lunare, ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii;

Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV din Legea nr.263/ 2010 care au cel puţin vârsta de 18 ani, sunt obligate să se asigure pe baza declaraţiei individuale de asigurare.

Declaraţia individuală de asigurare se depune în termen de 30 de zile de la data încadrării în situaţia prevăzută la alin. (1) la casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

Venitul lunar asigurat pentru persoanele menţionate la alin. (1) este cel stabilit prin declaraţia individuală de asigurare şi nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut.

Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III şi V.

aprilie 2019
L Ma Mi J V S D
« iul.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27, judeţul Caraş-Severin
Tel - 0255 214 968
Fax - 0255 217 397 / 0255 224 780
Email - office@cjpcaras.ro