Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Legea 309/2002

Beneficiari
Cuantum
Dovedirea calităţii de beneficiar
Facilităţi
Acte necesare
 

Categorii de beneficiari
• Beneficiază de prevederile prezentei legi persoana, cetăţean român, care a efectuat stagiul militar în detaşamentele de muncă din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.
• Persoanele care s-au aflat în situaţia prevăzută la art. 1 au dreptul la o indemnizaţie lunară, neimpozabilă, de 15.000 lei pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii.
• Soţia celui decedat, din categoria celor prevăzuţi la art. 1, va beneficia de prevederile prezentei legi, de o indemnizaţie lunară egală cu 50% din indemnizaţia ce s-ar fi cuvenit soţului decedat, în condiţiile dispoziţiilor art. 2, neimpozabilă, începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
• Beneficiază de drepturi acordate prin Legea nr. 309/2002 şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate.

Cuantumul indemnizaţiei
Beneficiarii au dreptul la o indemnizaţie lunară neimpozabilă de 15.000 lei pentru fiecare luna de stagiu militar efectuat in cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii.

Începând cu data de 01.09.2003, prin indexarea prevăzută de HG nr. 1000/2003, cuantumul indemnizaţiei la fost modificat la 17.100 lei.
 
Dovedirea calităţii de beneficiar
Dovada încadrării în prevederile art. 1 din lege se face cu unul dintre următoarele acte:
a) livret militar, în original şi în copie;
b) adeverinţa eliberată de centrele militare judeţene sau de UM 02405 Piteşti, în original şi în copie.
La cererea pentru stabilirea drepturilor prevăzute de lege solicitantul are obligaţia să prezinte următoarele acte, în original şi în copie:
a) actul de identitate;
b) certificatul de căsătorie şi certificatul de deces al soţului, în cazul soţiei celui decedat, prevăzută la art. 3 din lege.
 
Facilităţi
Persoanele care s-au aflat în situaţia prevăzută la art. 1 au dreptul la o indemnizaţie lunară, neimpozabilă, de 17100 lei pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii.

Soţia celui decedat va beneficia de prevederile prezentei legi, de o indemnizaţie lunară egală cu 50% din indemnizaţia ce s-ar fi cuvenit soţului decedat, neimpozabilă, începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

Nivelul indemnizaţiilor acordate prin prezenta lege va fi indexat anual prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum.

Persoanele prevăzute la art. 1 vor beneficia de prevederile prezentei legi cu începere de la data de întâi a lunii următoare depunerii cererii, precum şi de următoarele drepturi:
a) asistenţă medicală şi medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât şi în timpul spitalizării;
b) scutirea de la plata taxei de abonament la radio şi televizor. De aceste drepturi beneficiază şi văduvele supravieţuitoare ale persoanelor care s-au aflat în situaţia prevăzută la art. 1, care nu s-au recăsătorit

ACTE NECESARE
cerere
buletin de identitate (carte de identitate) – copie şi original
certificat de naştere – copie şi original
certificat de căsătorie – copie şi original
cupon pensie
hotărâre pentru stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 309/2002
dosar cu şină.
În cazul soţului supravieţuitor
certificat de naştere (copie şi original)
certificat de căsătorie (copie şi original)
certificat de deces (copie şi original)

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro