Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

LEGI

Legea nr.
263
16/12/2010

privind sistemul unitar de pensii publice Descarcă fişierul

Legea nr.
360
29/11/2023

privind sistemul public de pensii publice Descarcă fişierul

Legea nr.
578
14/12/2004

privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor Descarcă fişierul

Legea nr.
109
03/052005

privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România Descarcă fişierul

Legea nr.
189
02/11/2000

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Descarcă fişierul

Legea nr.
309
22/05/2002

privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 Descarcă fişierul

Legea nr.
341
12/07/2004

Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 Descarcă fişierul

Legea nr.
8
11/01/2006

privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică Descarcă fişierul

Legea nr.
118
15/03/2002

pentru instituirea indemnizaţiei de merit Descarcă fişierul

Legea nr.
44
01/07/1994

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război Descarcă fişierul

Legea nr.
346
05/06/2002

privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale Descarcă fişierul

Legea nr.
554
02/12/2004

Legea contenciosului administrativ Descarcă fişierul

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro