Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Cuantum contribuție

Modul de stabilire a contribuţiei individuale
Pensionari din cadrul sistemului public de pensii 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia brută acordată dacă beneficiază de drepturi de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia
Pensionari din cadrul sistemului public de pensii care au şi calitatea de asiguraţi ai sistemului public de pensii 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia brută acordată dacă beneficiază de drepturi de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, şi din câştigul brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor, respectiv din venitul lunar asigurat sau din venitul lunar ales, care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia
Asiguraţii sistemului public de pensii, al căror câştig brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor sau al căror venit lunar ales, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale şi/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent 50% din preţul biletului de tratament balnear
Asiguraţii sistemului public de pensii, al căror câştig brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor sau al căror venit lunar ales, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, şi/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, este mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent Preţul integral al biletului de tratament balnear
Asiguraţii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei de şomaj 50 % din cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilită conform legii, si/sau din cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate cuvenită pentru luna respectivă
Persoanele beneficiare ale indemnizaţiei de şomaj, care realizează, potrivit legii şi alte venituri de natură salarială 50 % din cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilită conform legii, şi din câştigul brut realizat din salarii şi din venituri asimilate salariilor, care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia
Persoanele care au depus la organul fiscal declaraţia fiscală pe baza căreia se realizează declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în condiţiile Legii nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi al persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, dacă au în luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia, venitul lunar asigurat sau venitul lunar ales mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent 50% din preţul biletului de tratament balnear
Asiguraţii care au venitul lunar asigurat sau venitul lunar ales mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent Preţul integral al biletului de tratament balnear
Copiii beneficiari de pensie de urmaş 50% din pensia brută a urmaşului în cauză din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia
Persoana care însoţeşte copilul minor beneficiar de pensie de urmaş Contribuţia se calculează la fel ca la persoanele din cazurile precedente
Persoana care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I sau persoana cu handicap grav care are dreptul la asistent personal sau a optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor Contribuţia se calculează la fel ca la persoanele din cazurile precedente
Personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, asiguraţi ai sistemului public de pensii, al căror câştig brut este realizat exclusiv din aceste calităţi 50% din preţul biletului de tratament balnear
Persoanele care, pe lângă veniturile realizate în calitate de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar din învăţământ, realizează şi venituri de natură salarială în calitate de asiguraţi ai sistemului public de pensii 50% din preţul biletului de tratament balnear, sau, după caz, preţul integral al biletului de tratament în funcţie de nivelul total al câştigului brut de natură salarială realizat
Pensionarii sistemului public de pensii, care realizează şi venituri în calitate de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar din învăţământ 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia brută acordată dacă beneficiază de drepturi de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, şi din câştigul brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia
Persoanele aflate în raport de serviciu sau raport de muncă cu Casa Naţională de Pensii Publice, casa teritorială de pensii sau Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă 50% din câştigul brut aferent lunii anterioare celei în care care se efectuează repartiţia, dar nu mai mult de 50% din preţul biletului de tratament balnear

În cazul în care contribuţia individuală calculată depăşeşte preţul integral al biletului de tratament balnear, persoana îndreptăţită plăteşte preţul integral al acestuia

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro