Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Criterii de acordare bilete tratament

Acordarea biletelor de tratament balnear la solicitarea persoanelor îndreptățite, se face în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea CNPP, precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil şi a sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Biletele de tratament balnear se acordă prin aplicația informatică deținută de CNPP, în ordinea de ierarhizare a punctajelor cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear, în limita locurilor repartizate pe serii, staţiuni şi unităţi de cazare. Punctajul fiecărei cereri rezultă din aplicarea criteriilor specifice detaliate la litera B, din criterii.

Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.

Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, precum şi nivelul contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor şi a pensionarilor se aprobă anual, prin ordinul preşedintelui CNPP.

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro