Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Acte necesare pentru solicitarea de bilete de tratament / Categorii persoane eligibile

Pensionari
Persoane cu handicap
Salariaţi
Legi speciale
Categorii de persoane eligibile
 

Pensionari
1. Cerere tip Descarcă fişierul
2. Cupon pensie
3. Copie BI/CI
4. Declaraţie pe propria răspundere că nu realizează alte venituri din pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, cu excepţia persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi/CI
5. Trimitere + recomandare medicala – medicul de familie

 

Persoane cu handicap
1. Cerere tip Descarcă fişierul
2. Cupon handicap
3. Copie certificat handicap
4. Copie BI/CI
5. Trimitere + recomandare medicala – medicul de familie

 

Salariaţi
1. Cerere tip Descarcă fişierul
2. Copie BI/CI
3. Adeverinţa de la locul de munca cu salariul brut
4. Trimitere + recomandare medicala – medicul de familie

 

Legi speciale (Legea nr. 189/2000, D.L. nr. 118/1990, Veterani)
1. Cerere tip Descarcă fişierul
2. Cupon pensie
3. Copie BI/CI
4. Copie Decizie de încadrare in legi speciale
5. Copie legitimaţie veteran
6. Trimitere + recomandare medicala – medicul de familie

 

Cererile și actele aferente se pot transmite prin poştă, fax, e-mail sau se pot depune direct la sediul Casei Județene de Pensii Caraș-Severin.
Cererile se depun cu cel puțin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicit biletul de tratament.

 

Categorii de persoane eligibile

Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear, după cum urmează:
a) gratuit – pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale;
b) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti – asiguraţii sistemului public de pensii şi pensionarii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a)

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro