Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Acte necesare pentru solicitarea de bilete de tratament / Categorii persoane eligibile

Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:
a) pensionar al sistemului public de pensii;
b) asigurat al sistemului public de pensii;
c) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii și care dovedesc existenţa unei afecţiuni medicale care să necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale.

 
Pentru a se putea înscrie în vederea obţinerii unui bilet de tratament, potenţialul beneficiar depune la sediul casei teritoriale de pensii cererea tip, urmând ca restul documentelor, menţionate la litera (D) din Ordinul 196/25.01.2024, să fie ataşate la momentul eliberării biletului.
 
Cererile se completează numai pe formularul aprobat (Anexa nr. 1) şi se pot transmite prin poştă, poșta electronică, prin intermediul serviciilor electronice oferite de Portalul CNPP, e-mail sau se pot depune personal la casa teritorială de pensii competentă.
 
Cererile se depun cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită bilet.

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro