Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

PENSII

Beneficiari ai sistemului public de pensii
Stabiliri pensii
Legi speciale
Plăţi pensii
 

Beneficiari ai sistemului public de pensii

Fie că sunteţi cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid, dacă aveţi domiciliul sau reşedinţa în România beneficiaţi de prestaţiile oferite de sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi vă regăsiţi în cel puţin una din situaţiile de mai jos:
 

 • salariaţi angajaţi pe bază de contract individual de muncă;
 • funcţionari publici;
 • persoane care exercită funcţii elective (preşedintele României, senatori, deputaţi, primari, consilieri locali);
 • persoane numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti;
 • şomeri;
 • asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari;
 • administratori sau manageri care au încheiat contracte de administrare sau de management;
 • membri ai asociaţiei familiale;
 • membri cooperatori ai cooperaţiei meşteşugăreşti;
 • persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente;
 • persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
 • alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;
 • persoane asigurate facultativ pe bază de contract de asigurări sociale;
 • pensionari din sistemul public de pensii;
 • beneficiarii legilor speciale (L.189/2000, L.49/1991, L.44/1994, L309/2002, D.L/118/1990, L.96/2006,L.8/2006, L.341/2004, L.109/2005);

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro