Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Informații cu caracter general

Cererile și actele aferente se pot transmite prin poştă, fax, e-mail sau se pot depune direct la sediul Casei Județene de Pensii Caraș-Severin.
 
Cererile se depun cu cel puțin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită bilet de tratament.
 

Modul de completare a cererii

– pentru a fi luată în considerare, cererea trebuie să aibă completate toate câmpurile (faţă-verso) şi să fie însoţită de toate documentele justificative solicitate;
 
– solicitantul poate opta pentru cel mult trei staţiuni;
 
– se va preciza o singură perioadă solicitată, care poate cuprinde mai multe serii, din mai multe luni (de ex.: dacă se va completa pe cerere perioada 01.05.2011 – 30.09.2011, cererea va fi luată în calcul la toate seriile de bilete din acea perioadă, aplicând criteriile de repartizare la fiecare serie);
 
– cererea poate cuprinde şi informaţii despre alte persoane, care au depus la rândul lor cereri şi cu care titularul doreşte să meargă în aceeaşi staţiune şi în aceeaşi perioadă;
 
răspunderea pentru modul de completare şi corectitudinea datelor din cerere revine în totalitate solicitantului !
 
– unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear în cursul unui an calendaristic;
 
refuzul nejustificat al unui bilet de tratament repartizat determină pierderea dreptului la un alt bilet în cursul anului calendaristic respectiv !

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro